Autoband reparatie

Of een autoband al dan niet gerepareerd kan worden hangt voor een groot deel af van de plaats van de beschadiging. Als het loopvlak beschadigd is, dan is de kans groot dat de band nog gerepareerd kan worden.

Beschadigingen op andere een plaats dan het loopvlak kunnen meestal niet hersteld worden en moet er één of twee nieuwe banden gemonteerd worden.